РЕЄСТР наукових фахових видань України

Shipbuilding and Marine Infrastructure
Судостроение и морская инфраструктура
Категорiя В
Засновник(и):
Академія наук суднобудування України
Міжнародна Академія морських наук, технологій та інновацій
ДВНЗ "Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова"
Науки:
технічні (12.05.2015) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20886-10686Р від 12.08.2014

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2409-3858(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

(+380512) 43-07-95
FAX:
ev@nuos.edu.ua
54025, м Миколаїв, просп. Героїв України, 9, к. 459