РЕЄСТР наукових фахових видань України

Studia linguistica
Категорiя В
Засновник(и):
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
філологічні /За виключенням: 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.04, 10.01.05, 10.01.06, 10.01.07, 10.01.09, 10.01.10 / (13.07.2015) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13518-2402Р від 09.11.2007

Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1467-9582(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Чеська, Французька, Румунська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Збірник наукових праць "Studia Linguistica" є насамперед даниною пам’яті двом визначним Вченим та Вчителям - проф. А.О. Білецькому (1911 - 1995) та проф. С.В. Семчинському (1931 - 1999), кожен з яких тривалий час опікувався кафедрою загального мовознавства та класичної філології. Їхня наукова спадщина нерозривно пов’язана як із загальним мовознавством, так і з класичною філологією. Саме тому в збірнику представлені наукові статті, що мають стосунок до цих галузей філологічного знання.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

(+38044) 239 34 15
FAX:
zagmoclasphil@gmail.com
01601, м. Київ, б-р Шевченко, 14, к. 141