РЕЄСТР наукових фахових видань України

Авіаційно-космічна техніка і технологія
Aerospace technical and technology
Авиационно-космическая техника и технология
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Науки:
технічні (06.11.2014) наказ
технічні (11.07.2019) наказ
Спеціальності:
113 - Прикладна математика (11.07.2019) наказ
121 - Інженерія програмного забезпечення (11.07.2019) наказ
122 - Комп’ютерні науки (11.07.2019) наказ
124 - Системний аналіз (11.07.2019) наказ
126 - Інформаційні системи та технології (11.07.2019) наказ
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (11.07.2019) наказ
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (11.07.2019) наказ
153 - Мікро- та наносистемна техніка (11.07.2019) наказ
173 - Авіоніка (11.07.2019) наказ
131 - Прикладна механіка (11.07.2019) наказ
132 - Матеріалознавство (11.07.2019) наказ
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (11.07.2019) наказ
272 - Авіаційний транспорт (11.07.2019) наказ
275 - Транспортні технології (за видами) (11.07.2019) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7182 від 09.04.2003

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1727-7337(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Журнал відображає наукові досягнення діяльності вчених вищіх навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, виробничих підприємств, потенційних претендентів вчених ступенів та звань в області проблем розвитку теорії, практики конструювання і технології авіаційно-космічної техніки, систем управління, радіоелектронних систем, комп'ютерних систем і інформаційних технологій в управлінні підприємствами, програмами та проектами

Field of science and issues in focus: Journal reflects the problems of the development of theory, design practices and technologies of aviation-space technology; control systems; electronic systems; computer systems and information technologies in the management of enterprises, programs and projects.

Журнал отображает научные достижения деятельности ученых высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, производственных предприятий, потенциальных претендентов ученых степеней и званий в области проблем развития теории, практики конструирования и технологии авиационно-космической техники; систем управления; радиоэлектронных систем; компьютерных систем и информационных технологий в управлении предприятиями, программами и проектами.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor) (посилання)
AcademicKeys
WorldCat
Google Scholar (посилання)
InfoBase Index (IBI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

380 57 7884381 38 067 1205222
FAX:
ntrio@khai.edu lesch@xai.edu.ua aleksandr.leshchenko@gmail.com
УКРАЇНА, 61070, Харків-70, вул.Чкалова, 17, каф.302, Редакція журналу АКТТ, кімн. 510 радіокорпуса