РЕЄСТР наукових фахових видань України

Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики
Категорiя В
Засновник(и):
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Науки:
філологічні (26.05.2014) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16557-5029 Р від 11.03.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька, Французька (змішаними мовами)

Тематика

висвітлюються питання з романо-германської філології та прикладної лінгвістики

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

3803722394211
FAX:
clg-mel@chnu.edu.ua
вул. Коцюбинського, 2, (корпус 9, ауд. 40), м. Чернівці, 58012, Україна