РЕЄСТР наукових фахових видань України

Біоніка інтелекту
Бионика интеллекта
Bionics of Intelligence
Категорiя В
Засновник(и):
Харківський національний університет радіоелектроніки
Науки:
фізико-математичні (11.07.2016) наказ
технічні (11.07.2016) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12072-943 ПР від 07.12.2006

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0555-2656(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Ознайомлення з теоріями природного та штучного інтелекту методами математичного й апаратного моделювання, механізмами людського інтелекту, принципами побудови програмних і апаратних засобів, приладів та технологічних процесів у галузі штучного інтелекту

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
J-Gate
Open Academic Journals Index (OAJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані


FAX:
bionica1967@gmail.com
просп. Науки, 14, кімн. 127, 285, Харків-166, Україна 61166