РЕЄСТР наукових фахових видань України

Біофізичний вісник
Категорiя В
Засновник(и):
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Науки:
фізико-математичні (21.12.2015) наказ
біологічні (21.12.2015) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11007 від 17.02.2006

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2075-3810(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2075-3829(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

висвітлення результатів вирішення фізико-математичних питань стосовно біологічних систем різного рівня організації, зокрема методами експериментальної і теоретичної фізики та математичного моделювання, за розділами: молекулярна біофізика, біофізика клітини, біофізика складних систем, медична фізика, дiя фізичних факторів на біооб'єкти, методи біофізичних досліджень

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Open Academic Journals Index (OAJI)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
WorldCat
Chemical Abstracts Service (CAS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

(057) 707-53-29 707-55-76
FAX: (057) 754-47-46
berest@univer.kharkov.ua sergiy.v.gatash@univer.kharkov.ua
Кафедра біологічної та медичної фізики, Радіофізичний факультет, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, Україна, 61022