РЕЄСТР наукових фахових видань України

Буковинський математичний журнал
Категорiя В
Засновник(и):
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Науки:
фізико-математичні (11.07.2016) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19465-9265 ПР від 07.11.2012

Вид видання: журнал Періодичність: 2-4/р (із свідоцтва); 2-4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2309-4001(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

математичний аналіз, диференціальні рівняння, теорія ймовірностей і математична статистика, математичне моделювання та обчислювальні методи

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Fiz Karlsruhe Zentralblatt MATH (zbMATH)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

(0372) 58-48-70
FAX:
appl-dpt@chnu.edu.ua
вул. Унiверситетська, 28, м.Чернiвцi, 58012, Україна