РЕЄСТР наукових фахових видань України

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія
Категорiя В
Засновник(и):
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
соціологічні (04.07.2013) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16688-5260 Р від 07.05.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2413-7979(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-9095(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

висвітлення результатів теоретичних і емпіричних досліджень, методологічних розробок у галузі соціології

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Google Scholar
CrossRef
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

380 44 5216340
FAX:
journal_soc_knu@ukr.net
Faculty of Sociology, Hlushkova Prospect 4d, r.501, 504. Kyiv, 03680, Ukraine