РЕЄСТР наукових фахових видань України

Вісник Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Категорiя В
Засновник(и):
Національний юридичний університет імені Я. Мудрого
Науки:
філософські (16.05.2016) наказ
політичні (11.07.2016) наказ
соціологічні (11.07.2017) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19315-9115ПР від 08.05.2012

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2075-7190(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Scientific Indexing Services (SIS)
Journals Impact Factor (JIF)
Cosmos Impact Factor (CIF)
JOURNAL FACTOR
WorldCat
Index Copernicus
EBSCOhost Open Science Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

38057-704-92-84, 38057 704-89-20
FAX:
filosofy@nulau.edu.ua
Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра філософії, каб. 334-335