РЕЄСТР наукових фахових видань України

Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки
Категорiя В
Засновник(и):
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Науки:
соціологічні (11.07.2016) наказ
політичні (11.07.2016) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11464-337 Р від 07.07.2006

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2304-1439(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-3710(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

Журнал підтримує науковий міждисциплінарний дискурс щодо взаємовпливу історичних, етнокультурних, економічних, міграційних, географічних та інших чинників соціально-політичного розвитку. Журнал пропонує читачам теоретичні та емпіричні дослідження, які становлять інтерес для широкого загалу інтелектуалів, а не тільки для вузького кола науковців з метою внести доробок у загальний гуманітарний розвиток, розвиток наукових досліджень та якісне поліпшення політики як сфери практичної дії.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
Index Copernicus
Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

098 492 57 23
FAX:
t_kamenska@onu.edu.ua
Одеса, 65058, Французський бульвар 24/26