РЕЄСТР наукових фахових видань України

Економіка та право
Экономика и право
Категорiя В
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Донецький державний технічний університет
Науки:
економічні (21.12.2015) наказ
юридичні (09.03.2016) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 4531 від 05.09.2000

Вид видання: журнал Періодичність: 3/р (із свідоцтва); 3/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1681-6277(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2523-4838(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Публікація наукових статей з теоретичних і прикладних проблем економіки та права, оглядових і дискусійних статей, рецензій наукових праць та підручників з економічної і юридичної тематики

Рublication of scientific articles on theoretical and applied problems of economics and law review and discussion articles, reviews of scientific papers and textbooks on economic and legal issues

Публикация научных статей по теоретическим и прикладным проблемам экономики и права, обзорных и дискуссионных статей, рецензий научных трудов и учебников по экономической и юридической тематике

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

(38) 050 949 09 05
FAX:
ekon.pravo@gmail.com
Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України 01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, буд. 60