РЕЄСТР наукових фахових видань України

Збалансоване природокористування
Balanced nature using
Сбалансированное природопользование
Категорiя В
Засновник(и):
Інститут агроекології і природокористування НААН України
ТОВ "ЕКОІНВЕСТКОМ"
Науки:
сільськогосподарські (25.04.2013) наказ
сільськогосподарські (25.04.2013) наказ
економічні (10.10.2013) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18960-7750 Р від 29.05.2012

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2310-4678(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Журнал «Збалансоване природокористування» - науково-практичний рецензований журнал з актуальних проблем екології та природокористування. Журнал спрямований на розширення рамок наукових досліджень шляхом залучення до публікації авторів, які працюють на стику дисциплін: економіки та екології, економіки та сільськогосподарських наук тощо.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Research Papers in Economics (RePEc)
Academic Research Index (ResearchBib)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Advanced Sciences Index (ASI)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Google Scholar
Scientific Indexing Services (SIS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

(044) 526-33-36
FAX:
nature_us@ukr.net
03143, Україна, м. Київ, вул. Метрологічна, 12,