РЕЄСТР наукових фахових видань України

Здоровье ребёнка
Child’s Health
Категорiя В
Засновник(и):
Донецький національний медичний університет ім. М.Горького, ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", громадянин України - Заславський О. Ю.
Науки:
медичні (07.10.2015) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21341-11141ПР від 09.06.2015

Періодичність: 8/р (із свідоцтва); 8/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2224-0551(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2307-1168(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
WorldCat
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
SHERPA/RoMEO
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Open AIRE
NLM Catalog – US National Library of Medicine
Journal's International Compliance Index (JIC Index)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані


FAX:
medredactor@i.ua yulish.yevgeniy@gmail.com alexabaturov@i.ua
Україна, 04107, м. Київ, а/с 74