РЕЄСТР наукових фахових видань України

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: географія
Категорiя В
Засновник(и):
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Науки:
географічні (11.07.2016) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15750-4222Р від 26.10.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2-4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-9276(print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Тематика охоплює питання фізичної та суспільної географії, гідрології та кліматології, геодезії, картографії та ГІС-технологій, туризму, методики викладання географії та інші питання наук про Землю.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані


FAX:
geogvisnyk@chnu.edu.ua
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, географічний факультет, вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна, 58012