РЕЄСТР наукових фахових видань України

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: германська філологія
Категорiя В
Засновник(и):
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Науки:
філологічні /За виключенням: 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.04, 10.01.05, 10.01.06, 10.01.07, 10.01.09, 10.01.10 / (07.10.2016) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 2158 від 21.08.1996

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 3-5/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У віснику публікуються наукові статті, огляди та рецензії з актуальних проблем германського мовознавства.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

(0372) 58-48-86
FAX:

Кафедра англійської мови, факультет іноземних мов, вул. Коцюбинського, 2, 58012 Чернівці, Україна