РЕЄСТР наукових фахових видань України

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: слов’янська філологія
Категорiя В
Засновник(и):
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Науки:
філологічні (11.07.2016) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15747-4219Р від 27. 10. 2009

Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 1-3/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані


FAX: