РЕЄСТР наукових фахових видань України

Научно-практический журнал «Медицинское право»
Scientific and practical journal «Medical Law»
Категорiя В
Засновник(и):
Львівський обласний благодійний фонд "Медицина і право"
Всеукраїнська громадська організація "Фундація медичного права та біоетики України"
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України
Науки:
юридичні (12.05.2015) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20957-10757 ПР від 22.09.2014

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2072-084X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська (змішаними мовами)
ISSN: 2518-7724(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

1. Доктрина медичного права (теорія та історія становлення і розвитку медичного права як галузі права, законодавче забезпечення у сфері охорони здоров’я, правове регулювання надання окремих видів медичної допомоги, правові аспекти фінансування системи охорони здоров’я і медичне страхування, сучасні проблеми біоетики, правове регулювання організації й управління охороною здоров’я, медичне право як наука і навчальна дисципліна, порівняльне медичне право, міжнародне медичне право)., 2. Консультації медичного правника (відповіді на запитання читачів, зокрема, організаторів охорони здоров’я, лікарів-практиків)., 3. Зарубіжний досвід (передруки статей, розділів книг зарубіжних авторів з метою долучення читацької аудиторії до надбань міжнародного медичного права)., 4. Стандарти Ради Європи в сфері охорони здоров’я та практика їх застосування (документи Ради Європи, рішення Європейського суду з прав людини у контексті охорони здоров’я). , 5. Медичне право в документах: міжнародні та національні акти (міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини, законодавство України про охорону здоров’я, рішення Конституційного Суду України у сфері охорони здоров’я, роз’яснення та постанови вищих судових інстанцій).

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

InfoBase Index (IBI)
CrossRef
Academic Research Index (ResearchBib)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Index Copernicus
EBSCOhost
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

0(32) 25-95-80 0(67) 67-07-033 0(67) 73-13-035
FAX:
prlawlab@ukr.net
9010, м. Львів, вул. Солодова, 10