РЕЄСТР наукових фахових видань України

Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані»
Категорiя В
Засновник(и):
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Об’єднання громадян "Центр соціально-політичних досліджень"
Науки:
історичні (21.12.2015) наказ
політичні (21.12.2015) наказ
соціологічні (21.12.2015) наказ
філософські (21.12.2015) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19758-9558ПР від 19.03.2013

Періодичність: 12/р (із свідоцтва); 12/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2077-1800(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2413-8738(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Висвітлення наукових матеріалів з історії, філософії, соціології, політології.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Google Scholar
Scientific Indexing Services (SIS)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

38(056) 744-42-39, 38(066) 779-14-27
FAX:
granidp@gmail.com bodler@ua.fm
Україна, 49000, Дніпро, вул. Святослава Хороброго (вул. Чкалова), 25, оф. 21