РЕЄСТР наукових фахових видань України

Питання історії України
Категорiя В
Засновник(и):
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Науки:
історичні (16.05.2016) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: ЧЦ № 265 від 25.12.2003

Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Напрями: Історія України. Історія Буковини та Північної Бессарабії (Хотинщини). Історіографія, джерелознавство, археологія, етнологія, історичне краєзнавство, допоміжні історичні дисципліни. Праці молодих науковців. Рецензії. Документи.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

(0372) 52-33-63 066-50-63-228
FAX:
lildrobina@gmail.com
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра історії України, вул. Коцюбинського, 2. Чернівці. 58012