РЕЄСТР наукових фахових видань України

Питання проектування та виробництва конструкцій літальних апаратів
Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов
Категорiя В
Засновник(и):
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Науки:
технічні (06.11.2014) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7344 від 27.05.2003

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 1818-8052(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Галузь та проблематика: проектування та конструювання літальних апаратів (ЛА), їх агрегатів, вузлів та елементів, а також технічних об’єктів, пов’язаних з авіакосмічною технікою; аеродинаміки та динаміки польоту; технології виробництва авіакосмічної техніки; організації виробництва авіакосмічної техніки; забезпечення безпеки та надійності її функціонування; розрахунок агрегатів та конструктивних елементів на міцність, жорсткість, стійкість, утомленість та специфічні впливи середовища експлуатації; авіакосмічного матеріалознавства (традиційних і композитних матеріалів, захисних покриттів і т. д.); нормування та розрахунку зовнішніх впливів на ЛА; розробки інтегрованих систем проектування ЛА.

Field of science and issues in focus: problems of development of the theory, practice of designing and technology, aerospace equipment; control systems; radio-electronic systems; computer systems and information technologies in management of the enterprises, programs and projects.

Информирует читателей о тенденциях развития и актуальных проблемах проектирования и конструирования летательных аппаратов (ЛА), их агрегатов, узлов и элементов, а также технических объектов, связанных с авиакосмической техникой. Содержит научные и практические достижения в области аэродинамики и динамики полёта, технологии и организации производства авиакосмической техники, обеспечения безопасности и надежности её функционирования. В сборнике представлены статьи, рассматривающие особенности расчетов агрегатов и конструктивных элементов на прочность, жёсткость и устойчивость, а также вопросы авиакосмического материаловедения, нормирования и расчета внешних воздействий на ЛА. Издание рассчитано на специалистов промышленных и научных организаций, преподавателей, аспирантов и студентов.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus (посилання)
Google Scholar (посилання)
WorldCat
Ulrichsweb Global Serials Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

057-788-44-03
FAX:

вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070, Україна