РЕЄСТР наукових фахових видань України

Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
Категорiя В
Засновник(и):
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України
Науки:
історичні (07.10.2016) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16000-4472ПР від 09.09.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Висвітлюються актуальні проблеми археології, стародавньої й середньовічної історії та етнології. Особлива дослідницька увага приділяється археологічному вивченню пам’яток на території Чернівецької області України. Подальшого розвитку набули дослідження з проблем історії Середніх віків, зокрема, особливостей розвитку християнського чернецтва в період Раннього Середньовіччя. Пізньосередньовічного та модерного періодів стосуються дослідження історії Православної Церкви на Буковині, які теж лише побіжно висвітлені у вітчизняній історіографії. У галузі етнографічних досліджень проводився збір польових матеріалів, які послужили основою для розробки проблем народної обрядовості поліетнічного населення Буковини.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

(0372) 524128
FAX:
eamh@chnu.edu.ua m.chuchko@chnu.edu.ua i.vorotnyak@chnu.edu.ua
58012, вул Кафедральна 2, м. Чернівці, корпус 14, факультет історії, політології та міжнародних відносин, кафедра історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства (ауд. 40-41)