РЕЄСТР наукових фахових видань України

Релігія та Соціум
Категорiя В
Засновник(и):
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Науки:
філософські (16.05.2016) наказ
соціологічні (10.05.2017) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15873-4345ПР від 26.10.2009

Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2-3/р (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2224-0306(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

В часописі друкуються аналітичні розвідки філософів, релігієзнавців, культурологів, богословів, соціологів, політологів та ряд інших науковців і експертів, які займаються аналізом соціально-культурних та світоглядних проблем. В часописі окремо введено рубрику «Трибуна молодого вченого», друкуються рецензії на монографії, підручники, посібники та важливі повідомлення з життя країни, університету та факультету.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

(0372) 584883 (0372) 584703
FAX:

58012, Чернівці 12, вул. Коцюбинського, 2, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Філософсько-теологічний факультет