РЕЄСТР наукових фахових видань України

Наукові записки НаУКМА. Соціологія
Категорiя В
Засновник(и):
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Науки:
соціологічні (06.11.2014) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3920 від 28.12.1999

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 2617-9067(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-063X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Тематичне розмаїття статей охоплює історію соціологічної думки, теорію і методологію соціології, аналіз соціально-структурних явищ і процесів, аналітичний виклад результатів галузевих емпіричних соціологічних досліджень та опитувань громадської думки. Видання також публікує статті авторів із суміжних соціальних наук, створюючи інформаційне поле для обговорення нових теорій та напрямків з міждисциплінарних досліджень.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
AcademicKeys
OAIster
SHERPA/RoMEO
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

38 (044) 463-69-74
FAX: 38 (044) 463-69-74

Україна, 04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2