РЕЄСТР наукових фахових видань України

Наукові записки НАУКМА. Комп’ютерні науки
Категорiя В
Засновник(и):
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Науки:
технічні (29.12.2014) наказ
фізико-математичні (29.12.2014) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23188-13028Р від 22.03.2018

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 2617-3808(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2617-7323(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", внутрішнє

Тематика

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки» засноване з метою публікації результатів науково-дослідних робіт, теоретичних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів, студентів, присвячених широкому колу питань сучасної інформатики. Тематичне розмаїття статей охоплює виклад результатів досліджень з теоретичних основ інформатики та кібернетики, методів та засобів програмної інженерії, моделей й методів інженерії баз даних і знань, прикладного програмного забезпечення, а також їх застосувань.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
OAIster
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

38 (044) 463-69-74
FAX: 38 (044) 463-69-74

Україна, 04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2