РЕЄСТР наукових фахових видань України

Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal
Категорiя В
Засновник(и):
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Академія економічних наук України
Інститут економічних і соціальних наук Вроцлавського природничого університету
Науки:
економічні (09.03.2016) наказ

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р. (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2414-584X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

висвітлення результатів наукових досліджень у галузі аграрної та ресурсної економіки й суміжних сферах; зокрема тематика журналу включає питання розвитку аграрного сектора економіки; сільських територій; економіки природних ресурсів; зокрема земельних ресурсів і навколишнього середовища; людських ресурсів; сприяння розвитку агроекономічної науки

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Journals Impact Factor (JIF)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

38 (097) 628-26-52
FAX:
editor@are-journal.com