РЕЄСТР наукових фахових видань України

Форум права
Категорiя В
Засновник(и):
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Науки:
юридичні (04.07.2013) наказ
Періодичність: 5/р. (з 2015 р.). (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1995-6134(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Scientific Indexing Services (SIS)
InfoBase Index (IBI)
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

38-050-30-39-118
FAX:
Journals@meta.ua
61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27. Харківський національний університет внутрішніх справ. Редакція наукового журналу «Форум права»