РЕЄСТР наукових фахових видань України

Історико-географічні дослідження в Україні
Категорiя В
Засновник(и):
Інститут історії України НАН України
Науки:
історичні (04.04.2018) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6933 від 04.02.2003

Вид видання: збірник Періодичність: 1-2р (із свідоцтва); 1-2р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2616-5295(print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Проблематика: Актуальні питання з історичного джерелознавства, картографічних історичних джерел, монетарного обігу на території України у часи середньовіччя, вітчизняної регіоналістики та боністики, біографістики вітчизняних історичних постатей; проблеми історичної географії, картографії, топографії, регіоналістики, краєзнавства, екології, історії міст і сіл України, їх символіки, атрибутики місцевої влади, історичного картографування, нумізматичних пам’яток.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

(0-44) 279-1389
010001, Київ-1, вул. М. Грушевського, 4, Інститут історії України НАН України, кім. 505