РЕЄСТР наукових фахових видань України

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: хімія
Категорiя В
Засновник(и):
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Науки:
хімічні (04.04.2018) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15745-4217Р від 26.10.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

ISSN: 2223-1722(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У збірнику подані результати наукових досліджень сучасних проблем неорганічної, аналітичної, органічної та фізичної хімії.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

(0372) 58-48-40
o.liavinets@chnu.edu.ua
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Інститут біології, хімії та біоресурсів, вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна