РЕЄСТР наукових фахових видань України

Art and Design
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет технологій та дизайну
Науки:
мистецтвознавство (16.07.2018) наказ
технічні (16.07.2018) наказ
Спеціальності:
022 - Дизайн (16.07.2018) наказ (Культура і мистецтво)
132 - Матеріалознавство (16.07.2018) наказ (Механічна інженерія)
182 - Технології легкої промисловості (16.07.2018) наказ (Виробництво та технології)
023 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (07.11.2018) наказ (Культура і мистецтво)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №23248–13088 Р від 19.04.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2617-0272(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2617-0280(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", відкрите, зовнішнє

Тематика

Тематична спрямованість журналу «ART and DESIGN»: соціально-гуманітарні та культурологічні проблеми мистецтвознавства, методологічні питання дизайну; проблеми історії, теорії і практики дизайну та художньо-проектної культури; стилістика та художньо-образні засоби дизайн-діяльності; сучасні концепції та тенденції розвитку різних напрямів дизайну (арт і фешн-дизайну, фото-, відео-, web-, motion-дизайну, графічного дизайну, дизайну архітектурного середовища) тощо.

Scientific fields: Art and Design: History, Theory and Practice. Social, Humanitarian and Cultural problems of art studies. Methodological issues in the design. Concepts & Design Trends (art and fashion design, photo, video, web, motion-design, graphic design, environmental design), etc.

Міжнародні бази та каталоги, які індексуют видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)
Google Scholar
CrossRef
Ulrichsweb Global Serials Directory
Scientific Indexing Services (SIS)
WorldCat
Academic Research Index (ResearchBib)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
InfoBase Index (IBI)

Контактні дані

38 (096) 142-11-35; +38 (044) 256-21-84
38 (096) 142-11-35; +38 (044) 256-21-84
artdesign@knutd.edu.ua
вул. Немировича-Данченка, 2, к. 1-0289, м. Київ, Україна, 01011