РЕЄСТР наукових фахових видань України

Економіка. Екологія. Соціум
Economics. Ecology. Socium
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Державна вища техніко-економічна Школа імені Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Польща)
Науки:
економічні (07.11.2018) наказ
Спеціальності:
051 - Економіка (07.11.2018) наказ
071 - Облік і оподаткування (07.11.2018) наказ
072 - Фінанси, банківська справа та страхування (07.11.2018) наказ
073 - Менеджмент (07.11.2018) наказ

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2616-7107(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе", внутрішнє

Тематика

Мета і сфера діяльності журналу: Основна тематика електронного журналу присвячена авторським дослідженням та розробкам щодо теоретичних та прикладних питань розвитку економіки, національних, регіональних та локальних соціо-економіко-екологічних систем, їх інтеграції у світове господарство, формуванню бізнес-середовища та нових форм підприємництва, впровадженню економічних інновацій.

The basic subjects of the electronic journal are dedicated to authors’ research and development concerning theoretical and applied questions of economy development, national, regional and local social, economic and ecological systems, their integration into the world economy, setting up business environment and new forms of enterprise, introduction of economic innovations.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus (посилання)
POL-index (посилання)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN) (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (посилання)
Google Scholar (посилання)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (посилання)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) (посилання)
WorldCat (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

+38-068-644-07-24 +38-048-722-29-05 +38-048-722-66-11
edit@ees-journal.com Ejournal@ukr.net
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, Французький бульвар, 29м. Одеса, 65044, Україна